Адрес


бул."Климент Охридски"№8

"Технически Университет - София", Учебен Блок №4, Лаборатория 4100

гр.София 1756

Офис


Телефон: 02/965 29 84

Факс: 02/965 29 84

e-mail: office@liftcertificate.eu

Skype: liftcertbg

Ръководител на "ЛИФТ Сертификат ТУ-София"


доц. д-р инж.Георги Илиев

Телефон: 0895 587 018

e-mail: giliev@tu-sofia.bg

Курсове


д-р инж.Калин Чучуганов

Телефон: 0894 723 554

e-mail: chuchuganov@liftcertificate.eu


д-р инж.Мариана Митова

Телефон: 0876 169 449

e-mail: mitova@liftcertificate.eu

Технически надзор


инж. Тихомир Димитров

Телефон: 0887 447 176

e-mail: dimitrov@liftcertificate.eu