Курсове

Научно-приложна лаборатория по "Подемно-транспортна техника" (НПЛ"ПТТ") към "Научно-изследователски Сектор на Технически Университет-София (НИС при ТУ-София) организира курсове за придобиване на професионална квалификация по следните специалности - "Монтьор на асансьори" и "Машинист на мостови и козлови кранове". Курсовете се провеждат по отвърдени от ДАМТН програми, съгласно действашите Наредби за реда за придобиване на професионална квалификация

Курс "Монтьор на асансьори"

Курсовете за асансьорни монтьори (техници) се провеждат съгласно Наредба N:3 от 17.01.2001 г., съгласно която завършилите успешно курса придобиват съответната степен (първа, втора или трета) за която кандидатстват по професионална квалификация " Монтьор по Монтиране, Поддържане и Ремонтиране на Асансьори".

Списъка с необходимите документи, как да се запишете и информация относно какви права имат отделните степени, можете да видите тук!

Новини


- Датата за изпита на Курс 28 е потвърдена от ИДТН. Ще ви очакваме на 21.05.2019г. (Вторник) от 09:00ч. Моля всички, които имат да дават снимки и(или) пари, да го направят най-късно на изпита.

Понеделник, 13 Май 2019г.


-  Започна записване на кандидат-курсисти за профеционална квалификация "Монтьор по поддържане и ремонтиране на асасьнори" (Курс 29). За повече информация вижте тук или се свържете с нас.
 

Вторник, 09 Април 2019г.


-  Продължава записване на кандидат-курсисти за профеционална квалификация "Машинист на мостови и козлови кранове" (Курс 3). За повече информация се свържете с нас.
 

Понеделник, 01 Април 2019г.