Специализирана Изпитателна Лаборатория

С милиони обслужени пътници дневно, вертикалният транспорт на хора е един от най-популярните видове транспорт.