Устройство за контрол на товара

Устройството за контрол на товара, тип: UKT-02 e проектирано за нови и за вече влезли в експлоатация асансьори. Устройството се състои от четири сензора за сила и кутия с контролер. Сензорите се проектирани за директен монтаж към подемните въжета на асансьора, в близост до точката им на окачване (над кабината при директно окачване (1:1) или в близост до мъртвата точка, при индиректно окачване (2:1)). Захранващото напрежение е 220V AC, което прави устройството подходящо за различни видове асансьорни конструкции. Едно от основните предимства на използването на отделни сензори на въжетата е избягването на блокиране на действието на ел.контакт "разхлабено въже". Ако асансьорът е с повече от четири носещи въжета е въпрос на избор на кои точно четири те да бъдат монтирани. В случай на по-малко от четири, могат да бъдат монтирани по два сензора на едно въже. След монтажа на сензорите, броят на въжетата може лесно да бъде зададен от микро ключ, разположен на контролера за управление. За калибрирането на полезния товар (бр. лица) не е необходимо поставянето на товари в кабината на асансьора. Настройката става посредством отново на микро ключе, монтирано на контролера. То позволява настройката за четирите най-често срещани товароподемности - 4, 5, 6 и 8 лица. Ако е необходима различна товароподемност, от описаните, то тя трябва да бъде опомнената при поръчката на устройството. Нулирането на собственото тегло на кабината е също много лесно, става за няколко секунди. Общото време за монтаж на устройството е между 10-20 мин., в зависимост от възможностите на монтьора и конкретната ситуация.

Форма за поръчка