Технически надзор на асансьори и ски-влекове

ТУ-София-Технологии ЕООД притежава лиценз за извършване на технически надзор на асансьори и ски-влекове. Нашият идентификационен номер е 718. Като част от Технически Университет-София нашата организация притежава високо квалифицирани специалисти с дългогодишен практически опит и много добра теоритична подготовка в областа на подемно-транспортните машини и по специално асансьори и въжени линии. Нашето Лице за Технически Надзор на СПО има на разположение и единствената на балканите лаборатория за изпитване на възли, елемнти и предпазни устройства за асансьори и въжени линии. С целият ни по-горе описан човешки и материален ресурс вече почти десетилетие извършваме технически прегледи и проверки, като наш основен приоритет е безопасноста на пътниците!

Свали заявление за регистрация/периодичен преглед от тук.