Specialized Test Laboratory

Activities:

    • Изпитвания на асансьори и повдигателни съоръжения;
    • Производство на устройства за контрол на товара - заявка и повече информация тук
    • Проектиране на подемни съоръжения
    • Консултантски услуги при реализиране на проекти в областта на подемно-транспортната техника.